Sukcesja. Mała rewolucja w prawie spadkowym

Zmiany prawa spadkowego, które de facto zostało napisane w 1964 roku i mimo nowelizacji nie przystaje do obecnych czasów, zostały uchwalone przez Sejm 16 czerwca 2023 roku. Mają wprowadzić w kodeksie cywilnym lepsze zabezpieczenie spadkobierców, głównie osób małoletnich i całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz ograniczyć obowiązek poszukiwania przez sądy dalekich krewnych. Takich, którzy często ze względu na 

czytaj dalej →

Sukcesja w firmie. Odpowiedzialność społeczno-ekonomiczna biznesu

Przedsiębiorca, który pragnie, aby jego firma funkcjonowała nieustannie w kształcie jaki zaplanował oraz w oparciu o kluczowe dla niego wartości, powinien rozważyć utworzenie fundacji rodzinnej.  Zatem punktem wyjścia może być wizja firmy, która będzie aktywna biznesowo przez następne dziesiątki lat. Rodzinna firma na pokolenia. Dlaczego warto powołać fundację rodzinną ? Jak wspomniano dla stworzenia firmy 

czytaj dalej →

Fundacja rodzinna. Nowa instytucja w polskim prawie

22 maja 2023 roku w polskim prawodawstwie i świadomości społecznej, głównie skupionej wokół biznesu, zaistniała nowa instytucja – Fundacja Rodzinna. Podstawowym jej celem jest bezpieczna kumulacja rodzinnego majątku w jednym miejscu, pomnażanie majątku oraz dysponowanie nim przez kolejne pokolenia członków rodziny. Proponowane w ustawie zasady są bardzo liberalne i budzą powszechnie pochlebne opinie. Początki nie 

czytaj dalej →

Sukcesja w firmie. Podatek od sprzedaży darowanego udziału w nieruchomości.

Dziennik Gazeta Prawna 2021-03-10 Od  2019 roku obowiązuje zasada z ustawy o PIT, z której wynika, że spadkobierca otrzymujący gratyfikację pieniężną nieprzekraczającą wartości należnego mu udziału spadkowego nie ma przychodu i nie musi płacić podatku dochodowego (art. 10 ust. 7). W interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej podatnik, który otrzyma w darowiźnie część nieruchomości i odsprzeda 

czytaj dalej →

Sukcesja w firmie. Polisa ubezpieczeniowa a spadek.

Dziennik Gazeta Prawna 2021-02-17 Suma ubezpieczenia z polisy jaką otrzymują bliscy zmarłego nie należy do spadku po ubezpieczonym. Wypłacone pieniądze pozostają do wyłącznej dyspozycji osoby lub osób wskazanych na polisie jako uposażeni. Określają to art. 831 i art. 922 kodeksu cywilnego. Tym samym polisy ubezpieczeniowe, gdzie przedmiotem ubezpieczenia jest  wyłącznie ochrona życia i zdrowia są 

czytaj dalej →

Sukcesja w firmie. Darowizna z majątku wspólnego.

Dziennik Gazeta Prawna (5429), 2021-02-02 Darowizna z majątku wspólnego, np.: mieszkanie stwarza podstawy do opodatkowania połowy wartości darowanego mienia lub gotówki. Wynika to z faktu, że jeden darczyńca, np.: żona jest bezpośrednio spokrewniona z obdarowanym, np.: bratem, przez co zwolnionym z podatku. Jednak mąż, z którego majątku pochodzi połowa wartości darowanej jest osobą niespokrewnioną bezpośrednio. 

czytaj dalej →

Sukcesja w firmie. Zachowek.

Przedsiębiorstwo zmarłego objęte majątkiem wspólnym małżeńskim (brak tzw. Intercyzy lub rozdzielności) na skutek podziału majątku małżeńskiego przypada w połowie żyjącemu małżonkowi zgodnie z dziedziczeniem ustawowym. Testament ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym.  I jeżeli go pozostawiono, a okazał się ważny i skuteczny, spadek obejmujący przedsiębiorstwo albo jego część nabywa spadkobierca albo spadkobiercy zmarłego zgodnie z testamentem. Jeżeli uczyniono 

czytaj dalej →

Sukcesja w firmie. Mieszkanie w spadku.

Rzeczpospolita, 2021-01-25 Lokal odziedziczony po dalszych krewnych nie podlega zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn, ponieważ spadkobierca należy do II lub III grupy podatkowej, a zwolniona może być tylko I grupa (dzieci, rodzice, rodzeństwo). Istnieją jednak możliwości uniknięcia daniny fiskalnej. Jeden ze sposobów to skorzystanie z ulgi mieszkaniowej. Należy wówczas spełnić warunki: brak innej 

czytaj dalej →

Sukcesja w firmie. Fundacja rodzinna.

Puls Biznesu, 2021-01-22 W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz w Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem ustawy o fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna ma umożliwić właścicielowi wdrożenie planu sukcesji, poprzez bezpieczne mechanizmy chroniące majątek, którego głównym składnikiem jest firma rodzinna. Zadaniem fundacji jest zabezpieczenie rodziny przed rozdrobnieniem majątku, ryzykiem związanym z działalnością operacyjną, niekontrolowanym zbyciem 

czytaj dalej →

Sukcesja w firmie. Podatki przy likwidacji spółki.

Rzeczpospolita, 2021-01-21 W interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wartość pożyczki, której spółka nie spłaci na dzień wykreślenia z KRS nie stanowi dla niej przychodu podatkowego. Spółka nie prowadzi bowiem działalności gospodarczej, a sama aktywność została ograniczona do procesu likwidacji. Jeśli upłynnienie całego majątku nie zaspokoiło wierzycieli, w tym banków, dług pozostaje i się nie przedawni. 

czytaj dalej →

 • kompetencje Sukcesora
 • coaching managerski
 • wsparcie zmiany pokoleniowej
 • rola Nestora
 • prawo spadkowe i zasady dziedziczenia
 • testament, darowizna, zachowek
 • przekształcenie formy działalności
 • prawne instrumenty sukcesji
 • biznesowe koncepcje sukcesyjne
 • lojalność kluczowych pracowników
 • wsparcie procesu zmiany
 • szkolenia z zarządzania
 • gwarancje finansowe w procesie sukcesji
 • podatki i koszty w sukcesji
 • wyceny majątkowe w procesie przekształcenia
 • emerytura Nestora