Sukcesja w firmie. Podatek od sprzedaży darowanego udziału w nieruchomości.

Dziennik Gazeta Prawna 2021-03-10 Od  2019 roku obowiązuje zasada z ustawy o PIT, z której wynika, że spadkobierca otrzymujący gratyfikację pieniężną nieprzekraczającą wartości należnego mu udziału spadkowego nie ma przychodu i nie musi płacić podatku dochodowego (art. 10 ust. 7). W interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej podatnik, który otrzyma w darowiźnie część nieruchomości i odsprzeda 

czytaj dalej →

Sukcesja w firmie. Polisa ubezpieczeniowa a spadek.

Dziennik Gazeta Prawna 2021-02-17 Suma ubezpieczenia z polisy jaką otrzymują bliscy zmarłego nie należy do spadku po ubezpieczonym. Wypłacone pieniądze pozostają do wyłącznej dyspozycji osoby lub osób wskazanych na polisie jako uposażeni. Określają to art. 831 i art. 922 kodeksu cywilnego. Tym samym polisy ubezpieczeniowe, gdzie przedmiotem ubezpieczenia jest  wyłącznie ochrona życia i zdrowia są 

czytaj dalej →

Sukcesja w firmie. Podatki przy likwidacji spółki.

Rzeczpospolita, 2021-01-21 W interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wartość pożyczki, której spółka nie spłaci na dzień wykreślenia z KRS nie stanowi dla niej przychodu podatkowego. Spółka nie prowadzi bowiem działalności gospodarczej, a sama aktywność została ograniczona do procesu likwidacji. Jeśli upłynnienie całego majątku nie zaspokoiło wierzycieli, w tym banków, dług pozostaje i się nie przedawni. 

czytaj dalej →

Sukcesja w firmie. Odprawa pośmiertna.

Gazeta Wyborcza, 2021-01-19 W związku ze śmiercią pracownika pracodawca musi wypłacić jego rodzinie odprawę pośmiertną. Zgodnie z Kodeksem Pracy, gdy pracownik umrze w trakcie trwania stosunku pracy, rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna, a wynika to z obowiązków pracodawcy z tytułu zwarcie umowy o pracę. Prawo rodziny powstaje z dniem rozpoczęcia pracy przez pracownika, przy czym nie 

czytaj dalej →

Sukcesja w firmie. Ubezpieczenie OC Zarządu spółki kapitałowej.

Dziennik Gazeta Prawna (5413), 2021-01-11 Częstą praktyką spółki jest wykupienie tzw. ubezpieczenia bezimiennego typu D&O (ang. Directions&Officers Insurance) dla członków zarządu lub rady nadzorczej. Ubezpieczenie ma chronić topowych pracowników firmy od odpowiedzialności wobec spółki oraz osób trzecich za szkody wyrządzone w trakcie wykonywania funkcji zarządczych i nadzorczych. Rodzaj ubezpieczenia bezimiennego, tj. bez konkretnego przypisania osób 

czytaj dalej →

 • kompetencje Sukcesora
 • coaching managerski
 • wsparcie zmiany pokoleniowej
 • rola Nestora
 • prawo spadkowe i zasady dziedziczenia
 • testament, darowizna, zachowek
 • przekształcenie formy działalności
 • prawne instrumenty sukcesji
 • biznesowe koncepcje sukcesyjne
 • lojalność kluczowych pracowników
 • wsparcie procesu zmiany
 • szkolenia z zarządzania
 • gwarancje finansowe w procesie sukcesji
 • podatki i koszty w sukcesji
 • wyceny majątkowe w procesie przekształcenia
 • emerytura Nestora