Sukcesja w firmie. Podatek od sprzedaży darowanego udziału w nieruchomości.

Dziennik Gazeta Prawna 2021-03-10 Od  2019 roku obowiązuje zasada z ustawy o PIT, z której wynika, że spadkobierca otrzymujący gratyfikację pieniężną nieprzekraczającą wartości należnego mu udziału spadkowego nie ma przychodu i nie musi płacić podatku dochodowego (art. 10 ust. 7). W interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej podatnik, który otrzyma w darowiźnie część nieruchomości i odsprzeda 

czytaj dalej →

Sukcesja w firmie. Polisa ubezpieczeniowa a spadek.

Dziennik Gazeta Prawna 2021-02-17 Suma ubezpieczenia z polisy jaką otrzymują bliscy zmarłego nie należy do spadku po ubezpieczonym. Wypłacone pieniądze pozostają do wyłącznej dyspozycji osoby lub osób wskazanych na polisie jako uposażeni. Określają to art. 831 i art. 922 kodeksu cywilnego. Tym samym polisy ubezpieczeniowe, gdzie przedmiotem ubezpieczenia jest  wyłącznie ochrona życia i zdrowia są 

czytaj dalej →

Sukcesja w firmie. Podatki przy likwidacji spółki.

Rzeczpospolita, 2021-01-21 W interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wartość pożyczki, której spółka nie spłaci na dzień wykreślenia z KRS nie stanowi dla niej przychodu podatkowego. Spółka nie prowadzi bowiem działalności gospodarczej, a sama aktywność została ograniczona do procesu likwidacji. Jeśli upłynnienie całego majątku nie zaspokoiło wierzycieli, w tym banków, dług pozostaje i się nie przedawni. 

czytaj dalej →

Sukcesja w firmie. Odprawa pośmiertna.

Gazeta Wyborcza, 2021-01-19 W związku ze śmiercią pracownika pracodawca musi wypłacić jego rodzinie odprawę pośmiertną. Zgodnie z Kodeksem Pracy, gdy pracownik umrze w trakcie trwania stosunku pracy, rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna, a wynika to z obowiązków pracodawcy z tytułu zwarcie umowy o pracę. Prawo rodziny powstaje z dniem rozpoczęcia pracy przez pracownika, przy czym nie 

czytaj dalej →

Sukcesja w firmie. Ubezpieczenie OC Zarządu spółki kapitałowej.

Dziennik Gazeta Prawna (5413), 2021-01-11 Częstą praktyką spółki jest wykupienie tzw. ubezpieczenia bezimiennego typu D&O (ang. Directions&Officers Insurance) dla członków zarządu lub rady nadzorczej. Ubezpieczenie ma chronić topowych pracowników firmy od odpowiedzialności wobec spółki oraz osób trzecich za szkody wyrządzone w trakcie wykonywania funkcji zarządczych i nadzorczych. Rodzaj ubezpieczenia bezimiennego, tj. bez konkretnego przypisania osób 

czytaj dalej →

W związku z występowaniem tak wielu okoliczności zawsze będzie chodziło o inną wielkość majątku. Podatkowa i spadkowa wartości posiadanego majątku do ustalenia wysokości adekwatnych gwarancji finansowych w procesie sukcesji. Inwestycyjna dla sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa.

Główne rodzaje wyceny przedsiębiorstwa szacowane jako: wartość księgowa wynikająca z sumy bilansowej; wartość likwidacyjna tj. suma cen uzyskanych ze sprzedaży poszczególnych składników majątkowych; wartość odtworzeniowa tj. suma nakładów finansowych niezbędnych do odtworzenia poszczególnych elementów majątku; wartość ekonomiczna tj. przychody generowane jako nadwyżki finansowe odzwierciedlające zdolność do pomnażania zysku; wartość rynkowa tj. najbardziej prawdopodobna cena jaką zaoferuje rynek za dany składnik majątkowy.

Wycena firmy określa realny potencjał do generowania zysku. Kreuje rozwój biznesowy oraz umożliwia przyszłą sukcesję majątkową.

Przedsiębiorcy, mający zazwyczaj bardzo emocjonalny stosunek do założonej i prowadzonej przez siebie firmy, na ogół nie są w stanie spojrzeć na nią obiektywnie. W tym również na swoich następców – często w nich nie wierzą. Trudno jest im zaplanować działania konieczne do wprowadzenia niezbędnych zmian w zarządzaniu firmą. Dlatego 218 tyś. przedsiębiorców osiągnęło wiek emerytalny, a mimo to nadal osobiście prowadzi swoje przedsiębiorstwa. Pojawia się pytanie: czy z wyboru, z konieczności czy może z obawy o życie wolne od codziennego biznesowego stresu towarzyszącego przez ostatnie 25 – 30 lat?

Aspekt psychologiczny w sukcesji to przygotowanie Nestora do roli Mentora z zachowaniem elementów władzy w firmie oraz koncentracja na doradzaniu następcy zamiast osobistym zarządzaniu. Właściciel ( Nestor ) często nie wyobraża sobie życia bez dotychczasowej adrenaliny. Potrzebuje poczucia dominacji w ustalonej przez siebie hierarchii. Uważa, że oddając władzę utraci swoje „EGO”, a losy firmy staną się niepewne. Tymczasem rola Mentora posiada wszelkie atrybuty dotychczasowego życia biznesowego oraz umożliwia realizowanie zapomnianych pasji i hobby. A przede wszystkim ugruntowuje pełną kontrolę nad losami firmy.
Zmiana pokoleniowa pozwala czerpać korzyści finansowe z wypracowanego przez lata majątku.

Plan sukcesyjny zapewnia gwarancje biznesowe i finansowe na czas prosperity i kryzysu. Szczególnie zaś na czas schyłkowego etapu aktywności zawodowej. Emerytura polskiego przedsiębiorcy to mrzonka. Dziedziczenie ustawowe czy testamentowe związane jest z obowiązkiem sfinansowania w mniejszym lub większym stopniu krewnych. Sprzedaż, likwidacja przedsiębiorstwa niesie za sobą opłaty fiskalne. Zawsze w ostatecznym rozrachunku przedsiębiorca lub jego spadkobiercy muszą zapłacić za dzieło życia, czyli za firmę. A wynika to z prawa spadkowego. Z dawnej świetności firmy często pozostają jedynie niespłacone długi.
Plan sukcesyjny przewiduje każdy scenariusz, zapewnia źródła finansowania i gwarancje finansowe.

Dlaczego powstała Twoja firma ? Dla utrzymania rodziny, dla dużego zysku, inwestowania i rozwoju. A może dla uzyskania wysokiej wyceny rynkowej i sprzedaży ? Czy dla ambicji i adrenaliny ? Do którego momentu zamierzasz pracować ? Do emerytury, do śmierci ? Może do  „60-tki”, a potem dyskontować zdobyty majątek ? Ale czy wiesz co stanie się z Twoją firmą ? Przekażesz ją dzieciom, dalszej rodzinie, sprzedasz, zlikwidujesz ? A co w sytuacji nagłej ? Zawał, poważne zachorowanie, wypadek – to może się zdarzyć. Czy będzie do czego wracać po rehabilitacji ? Jak długo bez Ciebie przetrwa Twoja firma ?
A może masz wspólnika ? Nieszczęśliwy wypadek samochodowy. Kto teraz zostanie Twoim nowym wspólnikiem ? Jego żona i niepełnoletnie dzieci  zgodnie z polskim prawem spadkowym. Pytań są dziesiątki. Są też odpowiedzi. Odpowiedzi tworzą plan sukcesyjny. W efekcie uzyskujesz luz, wewnętrzny spokój i świadomość, że przyszłość jest przemyślana oraz zaplanowana.

Dzięki temu możesz skoncentrować się na bezpiecznym i dynamicznym rozwoju biznesu.

 • kompetencje Sukcesora
 • coaching managerski
 • wsparcie zmiany pokoleniowej
 • rola Nestora
 • prawo spadkowe i zasady dziedziczenia
 • testament, darowizna, zachowek
 • przekształcenie formy działalności
 • prawne instrumenty sukcesji
 • biznesowe koncepcje sukcesyjne
 • lojalność kluczowych pracowników
 • wsparcie procesu zmiany
 • szkolenia z zarządzania
 • gwarancje finansowe w procesie sukcesji
 • podatki i koszty w sukcesji
 • wyceny majątkowe w procesie przekształcenia
 • emerytura Nestora