Sukcesja w firmie. Podatek od sprzedaży darowanego udziału w nieruchomości.

Dziennik Gazeta Prawna 2021-03-10

Od  2019 roku obowiązuje zasada z ustawy o PIT, z której wynika, że spadkobierca otrzymujący gratyfikację pieniężną nieprzekraczającą wartości należnego mu udziału spadkowego nie ma przychodu i nie musi płacić podatku dochodowego (art. 10 ust. 7).

W interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej podatnik, który otrzyma w darowiźnie część nieruchomości i odsprzeda ją innemu obdarowanemu przed upływem 5 lat musi zapłacić podatek dochodowy, nawet gdy wartość spłaty jest niższa niż wartość otrzymanej darowizny. Argument to fakt, że mowa od osobie obdarowanej za życia spadkodawcy, a nie spadkobiercy, którego z podatku zwalnia ustawa.

Sytuacja wyżej wymieniona może mieć miejsce kiedy osoba obdarowana stając się współwłaścicielem nieruchomości, np.: mieszkania nie jest w stanie w nim zamieszkać i korzystniejsza jest odsprzedaż udziału. Jednak darowizna co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn,z wyłączeniami dotyczącymi przypisania do grupy spadkowej.

Stąd interpretacja. Inna jest sytuacja podatkowa spadkobiercy, inna obdarowanego, inna związana z tzw. przysporzeniem majątkowym lub brakiem przysporzenia (wartość spłaty większa lub mniejsza niż wartość nabytego udziału w spadku czy darowiźnie). Zatem w przypadku darowizny i spieniężenia udziału przed upływem 5 lat od momentu otrzymania, bez względu na wartość spłaty i wartość darowizny, podatek PIT jest należny (art. 10, ust. 1, pkt. 8 ustawy o PIT).  Odpłatne zbycie stanowi przychód do opodatkowania według stawki jaką rozlicza podatnik w swoim rozliczeniu rocznym.

Spadkobierca w analogicznej sytuacji jest zwolniony z podatku PIT, o ile kwota pieniężna nie przekroczy wartości udziału spadkowego.

Dodaj komentarz

8 − 8 =