Sukcesja. Mała rewolucja w prawie spadkowym

Zmiany prawa spadkowego, które de facto zostało napisane w 1964 roku i mimo nowelizacji nie przystaje do obecnych czasów, zostały uchwalone przez Sejm 16 czerwca 2023 roku. Mają wprowadzić w kodeksie cywilnym lepsze zabezpieczenie spadkobierców, głównie osób małoletnich i całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz ograniczyć obowiązek poszukiwania przez sądy dalekich krewnych. Takich, którzy często ze względu na 

czytaj dalej →

Sukcesja w firmie. Darowizna z majątku wspólnego.

Dziennik Gazeta Prawna (5429), 2021-02-02 Darowizna z majątku wspólnego, np.: mieszkanie stwarza podstawy do opodatkowania połowy wartości darowanego mienia lub gotówki. Wynika to z faktu, że jeden darczyńca, np.: żona jest bezpośrednio spokrewniona z obdarowanym, np.: bratem, przez co zwolnionym z podatku. Jednak mąż, z którego majątku pochodzi połowa wartości darowanej jest osobą niespokrewnioną bezpośrednio. 

czytaj dalej →

Sukcesja w firmie. Zachowek.

Przedsiębiorstwo zmarłego objęte majątkiem wspólnym małżeńskim (brak tzw. Intercyzy lub rozdzielności) na skutek podziału majątku małżeńskiego przypada w połowie żyjącemu małżonkowi zgodnie z dziedziczeniem ustawowym. Testament ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym.  I jeżeli go pozostawiono, a okazał się ważny i skuteczny, spadek obejmujący przedsiębiorstwo albo jego część nabywa spadkobierca albo spadkobiercy zmarłego zgodnie z testamentem. Jeżeli uczyniono 

czytaj dalej →

Sukcesja w firmie. Mieszkanie w spadku.

Rzeczpospolita, 2021-01-25 Lokal odziedziczony po dalszych krewnych nie podlega zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn, ponieważ spadkobierca należy do II lub III grupy podatkowej, a zwolniona może być tylko I grupa (dzieci, rodzice, rodzeństwo). Istnieją jednak możliwości uniknięcia daniny fiskalnej. Jeden ze sposobów to skorzystanie z ulgi mieszkaniowej. Należy wówczas spełnić warunki: brak innej 

czytaj dalej →

Sukcesja w firmie. Kto dziedziczy udziały w spółce?

Puls Biznesu, 2020-12-21 Fakt odziedziczenia udziałów w spółce nie oznacza, że spadkobierca staje się jej właścicielem. Zależy to bowiem od uregulowań kodeksowych jak również zawartej umowy spółki. Pozornie udziały czy majątek spółki prawa handlowego stają się częścią spadku w wyniku przeprowadzenia sądowego stwierdzenia nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Czynności te jedynie ustalają krąg uprawnionych 

czytaj dalej →

W związku z występowaniem tak wielu okoliczności zawsze będzie chodziło o inną wielkość majątku. Podatkowa i spadkowa wartości posiadanego majątku do ustalenia wysokości adekwatnych gwarancji finansowych w procesie sukcesji. Inwestycyjna dla sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa.

Główne rodzaje wyceny przedsiębiorstwa szacowane jako: wartość księgowa wynikająca z sumy bilansowej; wartość likwidacyjna tj. suma cen uzyskanych ze sprzedaży poszczególnych składników majątkowych; wartość odtworzeniowa tj. suma nakładów finansowych niezbędnych do odtworzenia poszczególnych elementów majątku; wartość ekonomiczna tj. przychody generowane jako nadwyżki finansowe odzwierciedlające zdolność do pomnażania zysku; wartość rynkowa tj. najbardziej prawdopodobna cena jaką zaoferuje rynek za dany składnik majątkowy.

Wycena firmy określa realny potencjał do generowania zysku. Kreuje rozwój biznesowy oraz umożliwia przyszłą sukcesję majątkową.

Przedsiębiorcy, mający zazwyczaj bardzo emocjonalny stosunek do założonej i prowadzonej przez siebie firmy, na ogół nie są w stanie spojrzeć na nią obiektywnie. W tym również na swoich następców – często w nich nie wierzą. Trudno jest im zaplanować działania konieczne do wprowadzenia niezbędnych zmian w zarządzaniu firmą. Dlatego 218 tyś. przedsiębiorców osiągnęło wiek emerytalny, a mimo to nadal osobiście prowadzi swoje przedsiębiorstwa. Pojawia się pytanie: czy z wyboru, z konieczności czy może z obawy o życie wolne od codziennego biznesowego stresu towarzyszącego przez ostatnie 25 – 30 lat?

Aspekt psychologiczny w sukcesji to przygotowanie Nestora do roli Mentora z zachowaniem elementów władzy w firmie oraz koncentracja na doradzaniu następcy zamiast osobistym zarządzaniu. Właściciel ( Nestor ) często nie wyobraża sobie życia bez dotychczasowej adrenaliny. Potrzebuje poczucia dominacji w ustalonej przez siebie hierarchii. Uważa, że oddając władzę utraci swoje „EGO”, a losy firmy staną się niepewne. Tymczasem rola Mentora posiada wszelkie atrybuty dotychczasowego życia biznesowego oraz umożliwia realizowanie zapomnianych pasji i hobby. A przede wszystkim ugruntowuje pełną kontrolę nad losami firmy.
Zmiana pokoleniowa pozwala czerpać korzyści finansowe z wypracowanego przez lata majątku.

Plan sukcesyjny zapewnia gwarancje biznesowe i finansowe na czas prosperity i kryzysu. Szczególnie zaś na czas schyłkowego etapu aktywności zawodowej. Emerytura polskiego przedsiębiorcy to mrzonka. Dziedziczenie ustawowe czy testamentowe związane jest z obowiązkiem sfinansowania w mniejszym lub większym stopniu krewnych. Sprzedaż, likwidacja przedsiębiorstwa niesie za sobą opłaty fiskalne. Zawsze w ostatecznym rozrachunku przedsiębiorca lub jego spadkobiercy muszą zapłacić za dzieło życia, czyli za firmę. A wynika to z prawa spadkowego. Z dawnej świetności firmy często pozostają jedynie niespłacone długi.
Plan sukcesyjny przewiduje każdy scenariusz, zapewnia źródła finansowania i gwarancje finansowe.

Dlaczego powstała Twoja firma ? Dla utrzymania rodziny, dla dużego zysku, inwestowania i rozwoju. A może dla uzyskania wysokiej wyceny rynkowej i sprzedaży ? Czy dla ambicji i adrenaliny ? Do którego momentu zamierzasz pracować ? Do emerytury, do śmierci ? Może do  „60-tki”, a potem dyskontować zdobyty majątek ? Ale czy wiesz co stanie się z Twoją firmą ? Przekażesz ją dzieciom, dalszej rodzinie, sprzedasz, zlikwidujesz ? A co w sytuacji nagłej ? Zawał, poważne zachorowanie, wypadek – to może się zdarzyć. Czy będzie do czego wracać po rehabilitacji ? Jak długo bez Ciebie przetrwa Twoja firma ?
A może masz wspólnika ? Nieszczęśliwy wypadek samochodowy. Kto teraz zostanie Twoim nowym wspólnikiem ? Jego żona i niepełnoletnie dzieci  zgodnie z polskim prawem spadkowym. Pytań są dziesiątki. Są też odpowiedzi. Odpowiedzi tworzą plan sukcesyjny. W efekcie uzyskujesz luz, wewnętrzny spokój i świadomość, że przyszłość jest przemyślana oraz zaplanowana.

Dzięki temu możesz skoncentrować się na bezpiecznym i dynamicznym rozwoju biznesu.

 • kompetencje Sukcesora
 • coaching managerski
 • wsparcie zmiany pokoleniowej
 • rola Nestora
 • prawo spadkowe i zasady dziedziczenia
 • testament, darowizna, zachowek
 • przekształcenie formy działalności
 • prawne instrumenty sukcesji
 • biznesowe koncepcje sukcesyjne
 • lojalność kluczowych pracowników
 • wsparcie procesu zmiany
 • szkolenia z zarządzania
 • gwarancje finansowe w procesie sukcesji
 • podatki i koszty w sukcesji
 • wyceny majątkowe w procesie przekształcenia
 • emerytura Nestora