Sukcesja. Mała rewolucja w prawie spadkowym

Zmiany prawa spadkowego, które de facto zostało napisane w 1964 roku i mimo nowelizacji nie przystaje do obecnych czasów, zostały uchwalone przez Sejm 16 czerwca 2023 roku. Mają wprowadzić w kodeksie cywilnym lepsze zabezpieczenie spadkobierców, głównie osób małoletnich i całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz ograniczyć obowiązek poszukiwania przez sądy dalekich krewnych. Takich, którzy często ze względu na 

czytaj dalej →

Sukcesja w firmie. Darowizna z majątku wspólnego.

Dziennik Gazeta Prawna (5429), 2021-02-02 Darowizna z majątku wspólnego, np.: mieszkanie stwarza podstawy do opodatkowania połowy wartości darowanego mienia lub gotówki. Wynika to z faktu, że jeden darczyńca, np.: żona jest bezpośrednio spokrewniona z obdarowanym, np.: bratem, przez co zwolnionym z podatku. Jednak mąż, z którego majątku pochodzi połowa wartości darowanej jest osobą niespokrewnioną bezpośrednio. 

czytaj dalej →

Sukcesja w firmie. Zachowek.

Przedsiębiorstwo zmarłego objęte majątkiem wspólnym małżeńskim (brak tzw. Intercyzy lub rozdzielności) na skutek podziału majątku małżeńskiego przypada w połowie żyjącemu małżonkowi zgodnie z dziedziczeniem ustawowym. Testament ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym.  I jeżeli go pozostawiono, a okazał się ważny i skuteczny, spadek obejmujący przedsiębiorstwo albo jego część nabywa spadkobierca albo spadkobiercy zmarłego zgodnie z testamentem. Jeżeli uczyniono 

czytaj dalej →

Sukcesja w firmie. Mieszkanie w spadku.

Rzeczpospolita, 2021-01-25 Lokal odziedziczony po dalszych krewnych nie podlega zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn, ponieważ spadkobierca należy do II lub III grupy podatkowej, a zwolniona może być tylko I grupa (dzieci, rodzice, rodzeństwo). Istnieją jednak możliwości uniknięcia daniny fiskalnej. Jeden ze sposobów to skorzystanie z ulgi mieszkaniowej. Należy wówczas spełnić warunki: brak innej 

czytaj dalej →

Sukcesja w firmie. Kto dziedziczy udziały w spółce?

Puls Biznesu, 2020-12-21 Fakt odziedziczenia udziałów w spółce nie oznacza, że spadkobierca staje się jej właścicielem. Zależy to bowiem od uregulowań kodeksowych jak również zawartej umowy spółki. Pozornie udziały czy majątek spółki prawa handlowego stają się częścią spadku w wyniku przeprowadzenia sądowego stwierdzenia nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Czynności te jedynie ustalają krąg uprawnionych 

czytaj dalej →

 • kompetencje Sukcesora
 • coaching managerski
 • wsparcie zmiany pokoleniowej
 • rola Nestora
 • prawo spadkowe i zasady dziedziczenia
 • testament, darowizna, zachowek
 • przekształcenie formy działalności
 • prawne instrumenty sukcesji
 • biznesowe koncepcje sukcesyjne
 • lojalność kluczowych pracowników
 • wsparcie procesu zmiany
 • szkolenia z zarządzania
 • gwarancje finansowe w procesie sukcesji
 • podatki i koszty w sukcesji
 • wyceny majątkowe w procesie przekształcenia
 • emerytura Nestora