Sukcesja w firmie. Odpowiedzialność społeczno-ekonomiczna biznesu

Przedsiębiorca, który pragnie, aby jego firma funkcjonowała nieustannie w kształcie jaki zaplanował oraz w oparciu o kluczowe dla niego wartości, powinien rozważyć utworzenie fundacji rodzinnej.  Zatem punktem wyjścia może być wizja firmy, która będzie aktywna biznesowo przez następne dziesiątki lat. Rodzinna firma na pokolenia. Dlaczego warto powołać fundację rodzinną ? Jak wspomniano dla stworzenia firmy 

czytaj dalej →

Fundacja rodzinna. Nowa instytucja w polskim prawie

22 maja 2023 roku w polskim prawodawstwie i świadomości społecznej, głównie skupionej wokół biznesu, zaistniała nowa instytucja – Fundacja Rodzinna. Podstawowym jej celem jest bezpieczna kumulacja rodzinnego majątku w jednym miejscu, pomnażanie majątku oraz dysponowanie nim przez kolejne pokolenia członków rodziny. Proponowane w ustawie zasady są bardzo liberalne i budzą powszechnie pochlebne opinie. Początki nie 

czytaj dalej →

Sukcesja w firmie. Fundacja rodzinna.

Puls Biznesu, 2021-01-22 W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz w Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem ustawy o fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna ma umożliwić właścicielowi wdrożenie planu sukcesji, poprzez bezpieczne mechanizmy chroniące majątek, którego głównym składnikiem jest firma rodzinna. Zadaniem fundacji jest zabezpieczenie rodziny przed rozdrobnieniem majątku, ryzykiem związanym z działalnością operacyjną, niekontrolowanym zbyciem 

czytaj dalej →

Sukcesja w firmie. Zarząd sukcesyjny.

Ustawa z 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej jest swego rodzaju kołem ratunkowym dla rodzin zaskoczonych niespodziewaną śmiercią właściciela firmy, najczęściej mężczyzny – ojca, męża, brata. Dla kogo jednak tak naprawdę jest nowe prawo sukcesyjne ? Dla pogrążonej w żałobie, smutku i rozpaczy żony, dziecka, siostry ? Czy nagły spadkobierca, do 

czytaj dalej →

Sukcesja w firmie. Zaplanowane dziedziczenie.

Sukcesja przedsiębiorstwa to plan biznesowy, którym oczywiście nie należy zajmować się wyłącznie w podeszłym wieku lub w związku z perspektywą nieodległej śmierci nestora. Wówczas już zazwyczaj jest za późno, za drogo, nieskutecznie. Z punktu widzenia skuteczności planowania sukcesji istotne jest, aby zagadnienie to towarzyszyło przedsiębiorcy w procesie podejmowania wszystkich kluczowych decyzji związanych z bieżącym prowadzeniem 

czytaj dalej →

Sukcesja w firmie. Kto ma być sukcesorem?

Zagadnienie dotyczące sukcesji biznesowej najczęściej jest kojarzone jako przekazanie firmy dzieciom. Tymczasem ta kwestia jest dużo bardziej złożona. Opracowując plan sukcesji bezwzględnie należy  odpowiedzieć na pytanie kto ma być rzeczywistym właścicielem biznesu a kto ma nim formalnie i realnie zarządzać ? Czy dziecko (prawowity i bezpośredni sukcesor) jest już gotowe, aby czerpać z niego korzyści 

czytaj dalej →

W związku z występowaniem tak wielu okoliczności zawsze będzie chodziło o inną wielkość majątku. Podatkowa i spadkowa wartości posiadanego majątku do ustalenia wysokości adekwatnych gwarancji finansowych w procesie sukcesji. Inwestycyjna dla sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa.

Główne rodzaje wyceny przedsiębiorstwa szacowane jako: wartość księgowa wynikająca z sumy bilansowej; wartość likwidacyjna tj. suma cen uzyskanych ze sprzedaży poszczególnych składników majątkowych; wartość odtworzeniowa tj. suma nakładów finansowych niezbędnych do odtworzenia poszczególnych elementów majątku; wartość ekonomiczna tj. przychody generowane jako nadwyżki finansowe odzwierciedlające zdolność do pomnażania zysku; wartość rynkowa tj. najbardziej prawdopodobna cena jaką zaoferuje rynek za dany składnik majątkowy.

Wycena firmy określa realny potencjał do generowania zysku. Kreuje rozwój biznesowy oraz umożliwia przyszłą sukcesję majątkową.

Przedsiębiorcy, mający zazwyczaj bardzo emocjonalny stosunek do założonej i prowadzonej przez siebie firmy, na ogół nie są w stanie spojrzeć na nią obiektywnie. W tym również na swoich następców – często w nich nie wierzą. Trudno jest im zaplanować działania konieczne do wprowadzenia niezbędnych zmian w zarządzaniu firmą. Dlatego 218 tyś. przedsiębiorców osiągnęło wiek emerytalny, a mimo to nadal osobiście prowadzi swoje przedsiębiorstwa. Pojawia się pytanie: czy z wyboru, z konieczności czy może z obawy o życie wolne od codziennego biznesowego stresu towarzyszącego przez ostatnie 25 – 30 lat?

Aspekt psychologiczny w sukcesji to przygotowanie Nestora do roli Mentora z zachowaniem elementów władzy w firmie oraz koncentracja na doradzaniu następcy zamiast osobistym zarządzaniu. Właściciel ( Nestor ) często nie wyobraża sobie życia bez dotychczasowej adrenaliny. Potrzebuje poczucia dominacji w ustalonej przez siebie hierarchii. Uważa, że oddając władzę utraci swoje „EGO”, a losy firmy staną się niepewne. Tymczasem rola Mentora posiada wszelkie atrybuty dotychczasowego życia biznesowego oraz umożliwia realizowanie zapomnianych pasji i hobby. A przede wszystkim ugruntowuje pełną kontrolę nad losami firmy.
Zmiana pokoleniowa pozwala czerpać korzyści finansowe z wypracowanego przez lata majątku.

Plan sukcesyjny zapewnia gwarancje biznesowe i finansowe na czas prosperity i kryzysu. Szczególnie zaś na czas schyłkowego etapu aktywności zawodowej. Emerytura polskiego przedsiębiorcy to mrzonka. Dziedziczenie ustawowe czy testamentowe związane jest z obowiązkiem sfinansowania w mniejszym lub większym stopniu krewnych. Sprzedaż, likwidacja przedsiębiorstwa niesie za sobą opłaty fiskalne. Zawsze w ostatecznym rozrachunku przedsiębiorca lub jego spadkobiercy muszą zapłacić za dzieło życia, czyli za firmę. A wynika to z prawa spadkowego. Z dawnej świetności firmy często pozostają jedynie niespłacone długi.
Plan sukcesyjny przewiduje każdy scenariusz, zapewnia źródła finansowania i gwarancje finansowe.

Dlaczego powstała Twoja firma ? Dla utrzymania rodziny, dla dużego zysku, inwestowania i rozwoju. A może dla uzyskania wysokiej wyceny rynkowej i sprzedaży ? Czy dla ambicji i adrenaliny ? Do którego momentu zamierzasz pracować ? Do emerytury, do śmierci ? Może do  „60-tki”, a potem dyskontować zdobyty majątek ? Ale czy wiesz co stanie się z Twoją firmą ? Przekażesz ją dzieciom, dalszej rodzinie, sprzedasz, zlikwidujesz ? A co w sytuacji nagłej ? Zawał, poważne zachorowanie, wypadek – to może się zdarzyć. Czy będzie do czego wracać po rehabilitacji ? Jak długo bez Ciebie przetrwa Twoja firma ?
A może masz wspólnika ? Nieszczęśliwy wypadek samochodowy. Kto teraz zostanie Twoim nowym wspólnikiem ? Jego żona i niepełnoletnie dzieci  zgodnie z polskim prawem spadkowym. Pytań są dziesiątki. Są też odpowiedzi. Odpowiedzi tworzą plan sukcesyjny. W efekcie uzyskujesz luz, wewnętrzny spokój i świadomość, że przyszłość jest przemyślana oraz zaplanowana.

Dzięki temu możesz skoncentrować się na bezpiecznym i dynamicznym rozwoju biznesu.

 • kompetencje Sukcesora
 • coaching managerski
 • wsparcie zmiany pokoleniowej
 • rola Nestora
 • prawo spadkowe i zasady dziedziczenia
 • testament, darowizna, zachowek
 • przekształcenie formy działalności
 • prawne instrumenty sukcesji
 • biznesowe koncepcje sukcesyjne
 • lojalność kluczowych pracowników
 • wsparcie procesu zmiany
 • szkolenia z zarządzania
 • gwarancje finansowe w procesie sukcesji
 • podatki i koszty w sukcesji
 • wyceny majątkowe w procesie przekształcenia
 • emerytura Nestora