Sukcesja w firmie. Darowizna z majątku wspólnego.

Dziennik Gazeta Prawna (5429), 2021-02-02

Darowizna z majątku wspólnego, np.: mieszkanie stwarza podstawy do opodatkowania połowy wartości darowanego mienia lub gotówki. Wynika to z faktu, że jeden darczyńca, np.: żona jest bezpośrednio spokrewniona z obdarowanym, np.: bratem, przez co zwolnionym z podatku. Jednak mąż, z którego majątku pochodzi połowa wartości darowanej jest osobą niespokrewnioną bezpośrednio. Zatem powstaje obowiązek podatkowy z III grupy podatkowe od spadków i darowizn, tj. 20 %. Według Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej darowiznę należy zgłosić do Urzędu Skarbowego w ciągu 6 miesięcy (art. 4a ust.1) i będzie ona w całości zwolniona z obowiązku podatkowego na podstawie tego samego artykułu. Zgodnie z art.37 par. 1 pkt. 4 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego do dokonania darowizny z majątku wspólnego potrzebna jest zgoda drugiego współmałżonka, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych. Zgoda współmałżonka nadaje ważności umowie darowizny, ale nie czyni z niego strony umowy. Darczyńcą pozostaje żona, tj. siostra obdarowanego, która przed notariuszem zawiera umową darowizny z bratem i tym samym umowa zostaje zwolniona z obowiązku podatkowego od spadków i darowizn.

Dodaj komentarz

2 × cztery =