Sukcesja w firmie. Mieszkanie w spadku.

Rzeczpospolita, 2021-01-25

Lokal odziedziczony po dalszych krewnych nie podlega zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn, ponieważ spadkobierca należy do II lub III grupy podatkowej, a zwolniona może być tylko I grupa (dzieci, rodzice, rodzeństwo). Istnieją jednak możliwości uniknięcia daniny fiskalnej. Jeden ze sposobów to skorzystanie z ulgi mieszkaniowej. Należy wówczas spełnić warunki: brak innej nieruchomości lub spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu, stałe zamieszkanie i stały meldunek w spadkowym lokalu, brak sprzedaży lokalu przed upływem 5 lat. W takiej sytuacji nieruchomość poniżej 110 m2 nabywa prawa do ulgi mieszkaniowej. Należy złożyć w Urzędzie Skarbowym stosowny druk SD-3. Mieszkanie można swobodnie sprzedać po upływie 5 lat, a nawet wcześniej przy zachowaniu warunków zgodnych z art. 16 ust. 7 ustawy, czyli przeznaczeniem w całości kwoty uzyskanej ze sprzedaży lokum na cele mieszkaniowe tj. zakup innego lokalu mieszkalnego. Czas przeznaczony na kolejny zakup to 2 lata, a łączny okres zamieszkiwania wraz z zameldowaniem
w starym i nowym mieszkaniu musi wynosić 5 lat.

Nabycie nieruchomości, np.: mieszkania na podstawie zapisu windykacyjnego w testamencie zawiera się w pojęciu nabycia w drodze spadku. W związku z tym przy sprzedaży nabytej nieruchomości rodzi się obowiązek podatkowy zależny od daty nabycia i sprzedaży. Jeśli okres jest krótszy niż 5 lat od końca roku kalendarzowego nabycia obowiązek podatkowy powstaje. Przy czym istotna jest data nabycia pierwotna, tj. przez zapisodawcę nie zaś data nabycia praw do nieruchomości w wyniku otwarcia testamentu. Przykładowo mieszkanie zakupione w 2009 r. zapisane w testamencie i formalnie przyjęte w spadku w 2018 r. nie rodzi obowiązku podatkowego przy sprzedaży, ponieważ różnica nabycia
i sprzedaży wynosi już 9 lat. Według Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynika z art. 10 ust. 5 ustawy o PIT, gdzie pojęcia nabycia w drodze spadku obejmuje dziedziczenie, zapis windykacyjny,  dalszy zapis, polecenie testamentowe. Tym samym nabyta w ten sposób nieruchomość może zostać sprzedana po upływie 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nieruchomość nabył spadkodawca. Z tego tytułu nie należy składać deklaracji PIT-39 i płacić podatku.

Dodaj komentarz

dziewiętnaście + 10 =