• przygotowanie firmy do zmiany
  • kompetencje następcy (Sukcesora)
  • nowa rola Właściciela (Nestora)