Respect Management

OPIS

1. Koncepcja – model zarządzania motywacyjnego
2. Cel  – wdrożenie zasad związanych z szacunkiem, podmiotowością pracownika
3. Metodyka – warsztaty dla kadry managerskiej w oparciu o konkretne rozwiązania możliwe do implementacji w Firmie Klienta
4. Wartości dodane – stały rozwój, stabilność zatrudnienia, podniesienie świadomości, zaangażowanie pracowników w zwiększanie zysku Firmy

Temat szkolenia: WARSZTATY ZARZĄDZANIA MOTYWACYJNEGO

1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia:
a) autoprezentacja trenera
b) prezentacja grupy, zakres obecnych obowiązków, doświadczenia zawodowe
c) oczekiwania grupy wobec szkolenia w kontekście realizowanego projektu
d) cele szkolenia, harmonogram, praktyczne korzyści i nowe umiejętności

2. Zarządzanie IV generacji  – teoria:
a) TQM – model Edwarda Deminga
b) zarządzanie bez kija i marchewki
c) myślenie systemowe w zarządzaniu

3. Zarządzanie partycypacyjne – warsztaty:
a) pokora managerska a moc sprawcza
b) komunikacja przyjazna choć asertywna
c) konsekwencja i skuteczność managera

4. Zarządzanie motywacyjne – warsztaty:
a) rodzaje i źródła motywacji
b) przemoc czy partnerstwo – dylematy lidera
c) inteligencja emocjonalna i budowanie relacji

5. Zarządzanie transformacyjne – warsztaty:
a) model organizacji niehierarchicznej
b) mapa procesów w organizacji
c) model zmiany

6. Zmiana w organizacji poprzez  executive coaching
a) dlaczego zmiany są trudne
b) jak przygotować siebie i ludzi do zmiany
c) niwelowanie barier i przekonań ( Graves )

7. Modele skutecznego stawiania celów
a) model wg. NLP
b) model wg. Diltsa
c) coachingowy action plan

8. Narzędzia TMM ( Total Motivational Management )
a) trampoliny i bariery sukcesu
b) mechanizm akceptacji managerskiej
c) budowanie zaangażowania