Projects Consulting

OPIS Total Strategy Review

Opcja przygotowania i wdrożenia konkretnych rozwiązań
1. Koncepcja konsultingu – przegląd aktualnej strategii firmy i plan re-modelingu
2. Cel konsultingu – doradztwo i współtworzenie strategii wraz z Top Managementem
3. Metodyka konsultingu – wykorzystanie narzędzi analitycznych dla wskazanych konkretnych rezerw i możliwości
4. Wartości dodane – wdrożenie wraz z Top Managementem wypracowanych elementów strategicznych ( element szkoleniowy )

Opcja szkolenia z zarządzania strategicznego dla kadry managerskiej
1. Koncepcja szkolenia – warsztaty managerskie dotyczące zarządzania strategicznego
2. Cel szkolenia – pozyskanie przez Top Management umiejętności analizowania i planowania re-modelingu bieżącej strategii
3. Techniki szkoleniowe dla managerów – warsztaty z wykorzystaniem narzędzi do analizy i budowania strategii
4. Wartości dodane – team-building projektowy, gotowe rozwiązania zarządcze

Temat szkolenia: WARSZTATY ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia:
a) autoprezentacja trenera
b) prezentacja grupy, zakres obecnych obowiązków, doświadczenia zawodowe
c) oczekiwania grupy wobec szkolenia w kontekście realizowanego projektu
d) cele szkolenia, harmonogram, praktyczne korzyści i nowe umiejętności

2. Przegląd bieżącej strategii firmowej – warsztaty
a) audyt strategii w firmie
b) kluczowe wartości wobec pracowników / wobec klientów
c) wizja, misja, motto

3. Określenie potrzeby i zakresu zmiany – warsztaty
a) nowa wstępna wizja
b) istotne zagadnienia operacyjne nowej strategii

4. Analiza portfolio produktowa – warsztaty
a) portfolio w aspekcie jakość / cena
b) portfolio w aspekcie produkt / rynek
c) produkty w aspekcie cechy / funkcjonalność

5. Analiza pozycji rynkowej – warsztaty
a) segmenty klientów
b) profil konkurencyjności firmy
c) profil potencjału firmy

6. Model strategiczny oparty na scenariuszach – warsztaty
a) wykreowanie optymalnego scenariusza

7. Wprowadzenie do operacjonalizacji strategicznej
a) nowa końcowa wizja strategiczna
b) wartości, misja, motto
c) harmonogram operacyjny
d) mierniki, kontrola realizacji

8. Wstęp do zarządzania zmianą

Temat szkolenia: WARSZTATY ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO

1. Podstawowa wiedza na temat klasycznego marketingu – mix
a) Teoria – produkt, cena, dystrybucja, promocja + ludzie
b) Warsztaty – marketing – mix w firmie klienta

2. Analizy marketingowe produktu
a) macierz portfelowa produktów ( analiza Business Consulting Group )
b) pozycja konkurencyjna produktów ( tabele General Electric )
c) strategiczne decyzje w aspekcie produkt / rynek ( macierz Ansoffa )

3. Analizy marketingowe klientów
a) rynek docelowy sprzedaży
b) zrozumienie prawdziwych potrzeb i motywacji zakupowych klientów

4. Analizy marketingowe rynku
a) trzy wymiary rynku + substytuty
b) analiza jakościowa i ilościowa + substytuty

5. Analizy marketingowe przedsiębiorstwa
a) struktura aktywów marketingowych w firmie klienta
b) struktura celów przedsiębiorstwa
c) luka rozwojowa

6. Plan marketingowy
a) funkcje
b) struktura
c) cele główne
d) pożądane wyniki
e) mierniki i kontrola

7. Marketing internetowy