Executive Coaching

ici

LIFE AND BUSINESS COACHING

 metodologia International Association of Coaching Institutes Germany

 1. CELE OSOBISTE
 • Definiowanie celów krótko i długoterminowych, zawodowych i życiowych
 • Wielopłaszczyznowa weryfikacja, redefiniowanie, ukształtowanie celów
 • Określenie możliwości, zasobów i wsparcia dla ich realizacji

Każdy z nas posiada marzenia. Niektóre z nich pozostają tylko marzeniami, ale większość  okazuje się celami możliwymi do osiągnięcia. Konieczne jest jednak precyzyjne zbudowanie drogi dotarcia od wyobrażenia do zrealizowania. Sesja coachingowa pozwoli określić wymierne cele, postawić zadania, opisać kroki, sprawdzić wszelkie możliwe zagrożenia
oraz wskazać szanse w otoczeniu zewnętrznym i uświadomić rezerwy tkwiące we wnętrzu każdej osoby. Pierwotny cel  zostanie opisany w sposób  optymalny do realizacji lub rozpoznane zagrożenia spowodują konieczność jego redefinicji i modyfikacji. Oba rozwiązania doprowadzą jednak do tego samego – prywatny czy zawodowy cel będzie ukształtowany właściwie i z pełną świadomością zrealizowania. Wszystkie zagrożenia zostaną  wyeliminowane. Wszelkie zasoby odkryte i uświadomione.

 1. AKCEPTACJA SIEBIE
 • Przebudowa wewnętrznego „ja”
 • Zrozumienie i zaakceptowanie siebie
 • Przebudowa lub akceptacja wad
 • Spojrzenie na siebie z perspektywy
 • Uzyskanie wewnętrznej harmonii

Często nie akceptujemy w sobie pewnych zachowań, nawyków. Mamy poczucie, że jest w nas jakieś gorsze drugie „ja”. Nie chcemy, aby drugie „ja” ujawniało się na zewnątrz, posiada bowiem zbyt wiele wad, które według nas nie powinny być wystawione na widok publiczny. Jednocześnie pozostajemy w wewnętrznej sprzeczności i dyskomforcie, bowiem pierwsze
i drugie „ja” walczą ze sobą. Powodują w nas swego rodzaju poczucie winy i rozdrażnienia. Sesja coachingowa umożliwi zrozumienie tych zależności, akceptację lub przebudowę niechcianego drugiego „ja”. Zapewni komfort i poczucie wewnętrznej harmonii.

 1. DOBRY NASTRÓJ
 • Zmiana nastawienia do wykonywania czynności demotywujących
 • Poprawianie sobie nastroju
 • Ładowanie „akumulatorów”
 • Redukcja stresu wynikającego z nadmiaru obowiązków

Wielokrotnie nie mamy chęci, aby rozpocząć realizację demotywujących czynności, które postrzegamy jako nudne, banalne, monotonne, niepotrzebne itd. Taka czynność „wisi” nad nami niczym miecz Damoklesa, powodując rozdrażnienie i jeszcze większą niechęć.
Im bardziej o niej myślimy, tym bardziej jej wyobrażenie staje się niekorzystne, denerwujące, odbierające siły. Odkładamy realizację w nieskończoność, narasta stres i poczucie nadmiaru obowiązków oraz przede wszystkim poczucie winy.. Sesja coachingowa ma na celu zniwelowanie  nastawień demotywujących, często całkowitą ich eliminację a nawet zamianę na nastawienia motywacyjne wobec nielubianych czynności i zadań. Zastosowane techniki pozwalają wytrenować umiejętności poprawiania sobie nastroju i redukowania stresu związanego z szeroko pojętym obszarem nadmiaru obowiązków.

 1. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI
 • Eliminowanie negatywnych wspomnień, zamiana na pozytywne
 • Eliminowanie obaw przed konkretnymi sytuacjami, np.: wystąpieniami publicznymi
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości

Wielu ludziom zdarza się przywoływać negatywne i złe wspomnienia związane z konkretną osobą lub konkretną sytuacją. Dręczą nas i wzbudzają niepotrzebne emocje. Jednocześnie mogą powodować swego rodzaju kompleksy, traumy, pogłębiać brak wiary w poczucie własnej wartości, umniejszać własne umiejętności. Sesja coachingowa pomoże wyeliminować lub znacząco zredukować rożnego rodzaju lęki czy obawy dotyczące sytuacji z przeszłości, okiełznać niepewność przed konkretnymi sytuacjami, np.:  wystąpienia publiczne, jazda na nartach, nawiązywanie pierwszego kontaktu, wyciąganie konsekwencji wobec podwładnych lub bliskich, np.: dzieci.

 1. RELACJE INTERPERSONALNE
 • Poprawa relacji w związku
 • Wsparcie dla relacji z dzieckiem, rodzicem, współpracownikiem
 • Zamiana konfliktu w zrozumienie
 • Nawiązanie relacji z nielubianą osobą

Najczęstszy kłopot w nawiązaniu, utrzymaniu lub zmianie relacji interpersonalnej związany jest z postrzeganiem drugiej strony przez pryzmat własnej osobowości, naszych zachowań, uznawanych wartości i zasad. Innymi słowy druga strona powinna być naszym lustrzanym odbiciem lub odzwierciedleniem naszych ukrytych idealnych wyobrażeń, aby dokładnie spełnić pożądane oczekiwania dotyczące relacji interpersonalnych. Sesja coachingowa pozwoli spojrzeć na relacje z różnych perspektyw, uszanować zachowania drugiej strony, dostrzec odmienność. Umożliwi zamianę konfliktu w zrozumienie, doprowadzi do poprawy relacji z tymi osobami, na których nam zależy. Pomoże nawiązać relacje, których dotychczas nie pragnęliśmy lub pozostawi nas w braku właściwych relacji, jednak ze zrozumieniem
i akceptacją przyczyn.

 1. KOMUNIKOWANIE SIĘ
 • Umiejętność rozmawiania i budowania relacji poprzez aktywne słuchanie, komunikację werbalną i niewerbalną
 • Wywieranie wpływu i selektywnej perswazji
 • Umiejętność obrony przed manipulacją
 • Sterowanie emocjami w komunikowaniu się

Zazwyczaj słyszymy, ale nie słuchamy. Często mamy problem z wyrażeniem myśli, tak aby nie urazić drugiej osoby lub zastanawiamy się jak najlepiej dotrzeć do słuchacza, aby przekonać go do swoich racji. Sztuką jest uzyskać swoje doraźne cele nie powodując konfliktu, kłótni
a wręcz prowadząc do zadowolenia drugiej strony z zaproponowanego rozwiązania. Nikt
z nas jednak nie lubi być poddawanym presji czy manipulacji. Sesja coachingowa da odpowiedź w jaki sposób rozmawiać asertywnie i jednocześnie przyjaźnie. Jak prowadzić efektywną kłótnię, czyli eliminować emocje i dążyć do meritum. W jaki sposób wywierać wpływ, ale tez jak bronić się przed manipulacją.

 1. PROBLEMY
 • Werbalizowanie lub wizualizowanie rzeczywistych problemów
 • Radzenie sobie z rozwiązywaniem trudnych problemów
 • Wybór najlepszego rozwiązania lub świadome podtrzymanie nierozwiązanego problemu

Jednym z głównym źródeł powstawania problemów jest brak umiejętności ich nazwania, opisania czy konkretnego wyobrażenia tego co naprawdę stanowi źródło problemu. Może się zdarzyć, że prawdziwy problem tkwi gdzie indziej, lecz boimy się go nazwać lub zobaczyć. Być może dlatego, że rozwiązanie  problemu wymagało by od nas pozornie nadludzkiej siły. Ludzie często nie rozwiązują swoich problemów, bowiem sytuacja problemowa przynosi im więcej korzyści niż jej rozwiązanie. Sesja coachingowa pomoże jednoznacznie określić problem i zmierzyć się z nim. Dotrzeć do głębi problemu. Rozważyć korzyści z rozwiązania bądź nierozwiązania problemu. Wybrać najlepszą opcję.